Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Racetrailer.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Racetrailer.com. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Racetrailer.com is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Racetrailer.com.

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Racetrailer.com te mogen claimen of te veronderstellen.

Racetrailer.com streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Racetrailer.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Racetrailer.com op deze pagina.

customer satisfaction

Powered by

Powered by racetrailer.com

Racetrailer.com specialised in the manufacture, rental, buying and selling of race car transporters or race trailers. Racecar transporters remain the main activity of our business, and we are specialists. This is self-evident in the precision and adaptability used in the construction of the race car transporters that we sell, they are designed and constructed to be ideal for transporting and servicing the valuable cargo.

Contact us

Mon-Fri: 9am - 6pm | Sat: 10am - 2pm

Visit us

customer satisfaction

social

© 2024 Racetrailer.com | General Terms | Disclaimer | Privacy statement | Design by Met Timm | Build by Sieronline B.V.